Tekstbox » Specials » Sparen of beleggen in box 1

Hoe kun je sparen of beleggen met fiscaal voordeel?

Hoe kun je sparen of beleggen met fiscaal voordeel? Wie snapt nog hoe je het beste kunt sparen met fiscaal voordeel? De mogelijkheden voor werknemers en zelfstandigen zijn verschillend. Voor huiseigenaren zijn er weer andere mogelijkheden. De fiscale spelregels wijzigen om de paar jaar. Dus een nauwkeurig financieel plan is niet gemakkelijk te maken. In diverse artikelen worden de mogelijkheden geschetst.

Huiseigenaren en aflossing hypotheek

Wie een eigen huis heeft, heeft vaak ook een hypotheek. De meeste mensen lossen niet af tijdens de looptijd van de hypotheek, omdat de rente aftrekbaar is voor de belasting. Na 30 jaar wil men meestal wel een gedeelte aflossen. Vroeger deed men dat via levensverzekeringen met een winstaandeel, beleggingsverzekeringen of spaarpolissen. Sinds 2008 kunt u ook kiezen voor banksparen, met fiscaal voordeel. De kabinetsbesluiten van 2013 geven weer minder mogelijkheden, maar er blijven nog kansen op fiscaal voordeel.

ZZP-ers en pensioenvoorziening

ZZP-ers zijn zelfstandigen zonder personeel en hebben geen werkgever, dus geen pensioenregeling. Daarom zijn zij aangewezen op lijfrentevoorzieningen om toch te zorgen voor inkomen op hun oude dag. Daarbij is er verschil tussen lijfrentepolissen en geblokkeerde bankrekeningen, de zogenaamde bancaire lijfrentes. Voor zelfstandigen met personeel geldt hetzelfde.

Aanvullend pensioen voor werknemers

Werknemers kunnen deelnemen aan de pensioenregeling via hun werkgever. Als dit een magere regeling is, kunnen zij individueel aanvullingen regelen. Bijvoorbeeld via de Levensloopregeling. Werknemers kunnen ook bijstorten in hun pensioenregeling. Of een lijfrentepolis of bancaire lijfrente afsluiten (net als zelfstandigen).

pensioen voor DGA’s

Directeur-grootaandeelhouders kunnen voor zichzelf een pensioenregeling treffen. Als ze kiezen voor Eigen Beheer blijft het geld in de BV. Als ze het bij een verzekeraar storten niet. Vaak zoekt men de fiscale grenzen op. Het is verstandig om de uitkering bij overlijden en arbeidsongeschiktheid niet in Eigen Beheer te houden, maar te verzekeren bij een verzekeraar. Eigen Beheer geeft vaak problemen bij echtscheiding, omdat de te verdelen waarde veel lager is dan wat fiscaal gereserveerd is en direct beschikbaar is. Ook dga's kunnen deelnemen aan de Levensloopregeling. Of ze kunnen zoals een zelfstandig ondernemer lijfrentevoorzieningen treffen.

Depositogarantiestelsel

Het Depositogarantiestelsel houdt in dat de overheid een bedrag van 100.000 per rekening en per particuliere rekeninghouder garandeert. Mits er gekozen is voor sparen en niet voor beleggen.

Fiscaal voordeel

Fiscaal voordeel is te halen in box 1 en box 3. In box 1 lukt dat door uitstel: als de inleg/premie kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen bij een hoger percentage dan het later te betalen percentage. Bijvoorbeeld van 52 of 42 % naar 24 of 18 %.

In box 3 is fiscaal voordeel te halen door geld van een gewone spaarrekening over te hevelen naar een geblokkeerde rekening in box 1 of box 3. Er zijn 4 mogelijkheden: Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrekening Eigen Woning, Spaarloonrekening of Levenslooprekening. Dan bespaart men 1,2 % vermogensrendementsheffing (bij een vermogen boven 21.000 euro per persoon).

Of toch beleggen?

Sparen of beleggen? Hoe staat het met de beleggingsresultaten en hoeveel kosten worden er ingehouden door de banken/verzekeraars? Zijn er garanties mogelijk? In onderstaande artikelen vindt u de antwoorden.
Beleggen met fiscaal voordeel en weinig kosten

Beleggen met fiscaal voordeel en weinig kosten

Vroeger bouwden zelfstandigen aan een oudedagspensioen via lijfrentepolissen bij verzekeraars. Helaas blijken sommige polissen woekerpolissen te zijn, waarbij teveel kosten werden ingehouden. Tegenwoo…
Alternatieven voor de woekerpolis

Alternatieven voor de woekerpolis

Levensverzekeringen met daaraan gekoppelde beleggingsfondsen zijn uit de gratie geraakt. Televisieprogramma's zoals Radar en Kassa hebben hier veel aandacht aan besteed. Maar wat zijn dan de alternati…
Later extra aflossen op bestaande hypotheek

Later extra aflossen op bestaande hypotheek

Er zijn kabinetsplannen om voor nieuwe hypotheken vanaf 2013, aflossing verplicht te stellen. Voor bestaande hypotheken geldt dit echter niet. U kunt zelfs nog altijd extra vermogen opbouwen in box 1,…
Gepubliceerd door Tekstbox op 20-02-2011, laatst gewijzigd op 31-07-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.